Little redhead
28 MAyıs 2021

Proje Metnİ

18. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 19. yüzyıl boyunca geniş coğrafyalara yayılan sanayileşme süreci, insan-doğa ilişkisi adına oldukça önemlidir. İnsanın sınırlarını zorladığı bu dönemde yaşamı kolaylaştıran seri üretim ve teknolojik gelişmeler yaygınlaşsa da dezavantaj olarak görülebilecek çok çeşitli sonuçlar doğurmuştur. İnsanın yeryüzüne egemen olmaya çalışması olarak görülen bu durum bilimsel çalışmalarda da yer almaya başlamıştır. 2000 yılında bilim insanları Paul Josef Crutzen ve Eugene Filmore Stoermer, Nature isimli dergide yayımladıkları makalede önemli bir düşünce ortaya atmışlardır. Çalışmalarında yeryüzünün değişim sürecine girerek Holosen Çağının sona erdiğini ve artık bu dönemin Yunanca kökenli insan çağı anlamına gelen Antroposen Çağı olması gerektiğini savunmuşlardır. İnsanın artık doğaya karşı daha güçlü olduğunu ve geri dönülmesi zor bir değişimin içinde yer aldığını öne sürmüşlerdir.

"Kızılötesi Antroposen" adlı fotoğraf projesinde, Sakarya, Kocaeli ve Bolu’da Antroposen Çağının izlerini görüntülenmiştir. Bu bağlamda Sakarya'da yer alan elektrik santrali, yaklaşık 20 metre derinlikte olan bir bataklık ile kum ve taş ocakları fotoğraflanmıştır. Aynı bağlamda Kocaeli sınırlarında yer alan bir çimento fabrikası, bir sanayi bölgesi ve hurdalık sahası görüntülenmiştir. Projenin Bolu çekimlerinde ise, tamamlanmamış inşaat alanları, kum ocakları, beton fabrikası, çimento fabrikası, kurak alanlar ve hurdalık alanlar görüntülenmiştir. Yaklaşık 14 ay içerisinde gerçekleşen çekimler, pandemi sebebiyle sıklıkla zorluk içerisinde geçse de konu kapsamında toplam 34 fotoğraf sergilenecek hale gelmiştir.